Home » » ท่านขุน ตัดสินใจแล้ว ถ้าการะเกดฟื้น แล้วร้านกาจแบบเดิม จะทำอย่างไง รู้แล้วสะเทือนใจที่สุด

ท่านขุน ตัดสินใจแล้ว ถ้าการะเกดฟื้น แล้วร้านกาจแบบเดิม จะทำอย่างไง รู้แล้วสะเทือนใจที่สุด

Written By Best Newsth on Friday, March 30, 2018 | 6:39 AM
พ่อเดช ตัดสินใจแล้ว! ถ้า การะเกดฟื้นขึ้นมาแล้วกลายเป็น การะเกดคนเดิม เมื่อคุณพ่อของเขา ท่านออกญาโหราธิบดี ถาม พ่อเดช ก่อนสวดมนต์กฤษณะว่าถ้าหาก “นางฟื้นขึ้นมาแล้วเป็นคนเดิม ลูกจะทำอย่างไร?” พ่อเดช ก็ตอบกลับไปว่า “ถ้าเป็นเช่นนั้น ลูกจะขอบวชตลอดชีวิต” โอ้โห! บอกเลยว่างานนี้เตรียมทิชชู่เอาไว้เยอะ ๆ นะคะ เพราะน้ำตาท่วมจอแน่นอนถ้าฉากนี้มาถึง เพราะคนที่เขารักมีคนเดียวคือ เกศสุรางค์ ในร่างของ แม่การะเกด บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่น่าตกใจมาก! และไม่อยากให้ถึงตอนที่ เกศสุรางค์ วิญญาณจะออกร่างอีกครั้ง! และ พ่อเดช ตัดสินใจแล้ว! ถ้า แม่การะเกดของเขา ฟื้นขึ้นมาแล้วกลายเป็น การะเกดคนเดิมที่ร้ายกาจ!