Home » » กราบได้หมดใจ!! เห็นพระก้มๆเงยๆ ตากแดดเปรี๊ยง อยู่ข้างถนน ก่อนชาวบ้านเผยความจริง ท่านไม่ใช่พระลูกวัดธรรมดา ทำเอาต้องรีบยกมือสาธุ!!!

กราบได้หมดใจ!! เห็นพระก้มๆเงยๆ ตากแดดเปรี๊ยง อยู่ข้างถนน ก่อนชาวบ้านเผยความจริง ท่านไม่ใช่พระลูกวัดธรรมดา ทำเอาต้องรีบยกมือสาธุ!!!

Written By Best Newsth on Tuesday, April 24, 2018 | 7:59 PM
*ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาว่า ที่วัดโนนสะอาด ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาได้เผยเรื่องราวของพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นถึงเจ้าอาวาสใช้เวลาว่างภายหลังว่างเว้นจากปฏิบัติกิจสงฆ์ซึ่งทำเป็นประจำทุกวันออกบิณฑบาตในการช่วยชาวบ้านไม่ได้ว่างเว้น ทราบชื่อ พระครูโสภณ ธรรมวิสุทธิ์ อายุ 59 ปี เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด ได้ใช้เวลาว่างหลังจากเสร็จสิ้นกิจของสงฆ์ออกตระเวนซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรมภายในหมู่บ้านโดยใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างบรรทุกดิน พร้อมนำจอบ ให้ลูกศิษย์ขับรถตระเวนไปซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้านที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนกับชาวบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนแก่ คนพิการทุพลภาพและเด็กๆ เพื่อให้ชาวบ้านสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เตือนหยุดระวังโค้งอันตราย และป้ายเส้นทางในหมู่บ้านไปพื้นที่ยังตำบลใกล้เคียง
.
นอกจากนี้หลวงพ่อยังได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เคยร่ำเรียนมาสมัยเป็นฆราวาส ออกตระเวนซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน ทำให้เป็นที่ชื่นชมของชาวบ้านที่พบเห็น โดยพระครูโสภณฯได้บวชจำพรรษาอยู่ที่วัดโนนสะอาดมานานกว่า 30 พรรษาแล้ว และได้ออกตระเวนซ่อมแซมถนน และหลอดไฟฟ้าให้กับชาวบ้านมานานหลายปีแล้ว ซึ่งหากชาวบ้านรายใดเดือดร้อนเรื่องหลอดไฟฟ้าชำรุด หลวงพ่อก็จะเดินทางไปช่วยซ่อมแซมให้ชาวบ้านอยู่เป็นประจำ

พระครูโสภณฯ กล่าวว่า การช่วยเหลือประชาชนก็เพราะอาตมาต้องการตอบแทนชุมชน และเพื่อต้องการให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข เพื่อให้ชาวบ้านสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ