Home » » *เป็นบุญที่ได้ฟัง ชาวเน็ตสาธุรัวๆ หลวงพี่ แหล่เทศน์มหาชาติ ไพเราะจับใจ น้ำเสียงใสกิ๊ง จนขนลุก!!!(คลิป)

*เป็นบุญที่ได้ฟัง ชาวเน็ตสาธุรัวๆ หลวงพี่ แหล่เทศน์มหาชาติ ไพเราะจับใจ น้ำเสียงใสกิ๊ง จนขนลุก!!!(คลิป)

Written By Best Newsth on Wednesday, May 23, 2018 | 2:04 AM
***หลายคนที่อยู่ภาคอีสาน หรือมีโอกาสได้ไปเที่ยว ไปทำบุญ มั่นใจว่าคงเคยได้ยินพระแหล่มาบ้าง แหล่หมายถึงการเทศน์ที่ใช้เสียงและทำนองที่มุ่งความไพเราะเป็นสำคัญ เช่นเทศน์มหาชาติ เรียกว่า เทศน์แหล่ มีทั้ง แหล่ใน คือเทศน์ตามคัมภีร์เทศน์มหาชาติ และ แหล่นอก คือเทศน์เรื่องนอกคัมภีร์มหาชาติแหล่ อีกความหมายหนึ่งหมายถึงตอนหนึ่งหรือบทหนึ่งของแต่ละกัณฑ์ในเทศน์มหาชาติ เมื่อเทศน์ไปได้ตอนหนึ่งก็เรียกได้ว่าแหล่หนึ่ง สองตอนก็สองแหล่ จบแต่ละตอนก็เรียกว่าจบแหล่

แหล่ เป็นคำกร่อนมาจากคำว่า "นั่นแล" เพราะในการเทศน์มหาชาติทุกกัณฑ์ เมื่อจบตอนหนึ่งแล้วท่านจะลงท้ายด้วยคำว่า "นั่นแล" ทุกตอนไป เมื่อลากเสียงคำว่า แล ยาวออกไปจึงกลายเป็น แหล่ ไปวันนี้ทีมงานขอนำทุกท่านไปพบกับ หลวงพี่ท่านหนึ่ง ที่ขึ้นชื่อว่าแหล่ ได้ไพเราะจับใจ จนญาติโยมน้ำตาคลอไปตามๆกัน


(รับชมคลิป)