Home » » *หมอรามาฯ สุดเจ๋ง!!! รักษาธาลัสซีเมียให้หายขาดได้ ครั้งแรกในโลก โดยไม่ต้องถ่ายเลือด ยุติฝันร้ายของผู้ป่วยทั่วประเทศ!!!

*หมอรามาฯ สุดเจ๋ง!!! รักษาธาลัสซีเมียให้หายขาดได้ ครั้งแรกในโลก โดยไม่ต้องถ่ายเลือด ยุติฝันร้ายของผู้ป่วยทั่วประเทศ!!!

Written By Best Newsth on Wednesday, May 2, 2018 | 6:52 PM
***หลายคนคงเคยได้ยิน ” โรคธาลัสซีเมีย “ มาบ้างแล้ว ต้องบอกว่าโรคนี้เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หรือหากมีก็น้อยมาก ผู้ป่วยทำได้เพียงประคับประคองโรคเท่านั้น ซึ่งวิธีการรักษาคือต้องถ่ายเลือดและให้ยาขับเหล็กไปตลอดชีวิตโรคธาลัสซีเมียเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง ทำให้ผู้ป่วยมีอาการตัวซีด อ่อนแรง ร่างกายอ่อนเพลียง่าย เหนื่อยง่าย สำหรับวิธีการรักษาต้องถ่ายเลือดและให้ยาขับเหล็กไปตลอดชีวิต

แต่ล่าสุดข่าวดีของไทยและของโลก เมื่อโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้วิจัยค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียได้โดยไม่ต้องถ่ายเลือดอีกต่อไปเป็นที่แรกของโลก ซึ่ง ศ.นพ สุรเดช หงส์อิง เปิดเผยว่า นอกจากวิธีการถ่ายเลือดแล้วกระบวนการรักษาอีกวิธีหนึ่งคือการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ซึ่งต้องอาศัยผู้บริจาคที่มีสุขภาพดีและเข้ากับผู้ป่วยได้ แต่พบว่ามีเพียงร้อยละ 25 เท่านั้นที่หาผู้บริจาคที่เข้ากับผู้ป่วยได้ แต่การรักษาด้วยวิธีมักมีภาวะแทรกซ้อนซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วยอายุสั้นลง

ที่ผ่านมาเคยมีการพยายามรักษาด้วยตัดยีนหรือยีนเทอราปีแต่ก็ยังไม่สำเร็จ กระทั่งล่าสุดทางโรงพยาบาลรามาธิบดีได้นำสเต็มเซลล์ของผู้ป่วยมาตัดต่อยีนจนได้ยีนใหม่ โดยทดลองกับผู้ป่วย 22 คน พบว่าหลังการรักษาด้วยวิธีนี้ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องมาถ่ายเลือดอีกเลย และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกของโลกอีกด้วยที่มา เดลินิวส์